18:31

1403/04/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: جلال نبی زاده
برای راه اندازی این ۸ کارگاه فرآوری چای در شهرستان املش بیش از دو میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

اخبار مهم