00:42

1403/03/24

آرشیو
اخبار دسته بندی: جشنواره نوروز دوخان
نمایش آئینی «تره چینی» منتخب اولین جشنواره تئاتر خیابانی آئین های نوروزی در پارک میرزا کوچک جنگلی املش اجرا گردید.

اخبار مهم