19:20

1403/03/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: جشنواره موسیقی
دهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، شب گذشته در فضای باز «باغ فتح آباد» در کرمان به کار خود پایان داد. این جشنواه طی چهار روز و از ششم تیر در کرمان آغاز شده بود و شب گذشته مراسم اختتامیه اش برگزار شد.     به گزارش پایگاه اطلاع رسانی

اخبار مهم