18:39

1403/03/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: جشنواره دوسالانه برتر تربیتی
به گزارش رانکوه نیوز ، جمیل عباسی غریب با اعلام این خبر اظهار کرد: در هشتمین جشنواره دو سالانه تجارب برتر تربیتی 5 اثر برتر بر اساس سهمیه استانی به دبیرخانه کشوری جشنواره در استان اردبیل ارسال شد که در این مرحله معصومه حبیبی گوابری از شهرستان رودسر حائز

اخبار مهم