11:31

1403/04/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: جشنواره تجارب برتر کشوری
یک خانم معلم رانکوهی رتبه اول کشوری در جشنواره تجارب برتر تربیتی را کسب کرد   به گزارش خبرنگارصبح رانکوه؛ خانم زبیده قاسمی اهل روستای جیرگوابر رانکوه رتبه اول کشوری در جشنواره تجارب برتر تربیتی را کسب کرد همچنین خانم مرضیه حبیب پور از املش حائز  لوح تقدیر در جشنواره

اخبار مهم