07:11

1403/03/08

آرشیو
اخبار دسته بندی: ججت اسلام رنجبر
امام جمعه املش با اشاره به تعیین و تکلیف نشدن زمین های شهرک صنعتی گفت:مسولین بایستی از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان دعوت کنند تا بتوانند این شهرک های صنعتی را احیا نمایند.

اخبار مهم