20:09

1403/02/31

آرشیو
اخبار دسته بندی: جانشین نیروی انتظامی
جانشین نیروی انتظامی گیلان گفت: امروز وظیفه اصلی نیروی انتظامی در سراسر کشور، حفظ ارزشهای اسلامی است.

اخبار مهم