18:48

1403/02/31

آرشیو
اخبار دسته بندی: جامعه ایرانی
اولین روزهای ماه مهر است و باز هم بازگشایی مدارس که احساسات نوستالژیک همه ایرانیانی که از درس و مدرسه منفک شده اند برانگیخته می شود. روزی که اولین بار وارد جایی شدیم که آن را مدرسه می نامیدند. باز روزی که برای اولین بار وارد دنیای رسمی و

اخبار مهم