04:27

1403/03/10

آرشیو
اخبار دسته بندی: جابرین حیان
اختصاصی/ مدیر اموزش و پرورش شهرستان املش در مراسم تجلیل از119برگزیده علمی آموزشی شهرستان املش درکانون معصومیه گفت: هدف و رسالتمان در اموزش و پرورش ٬ کشف و پرورش و حفظ استعدادها و نخبگان اموزش وپرورش است     به گزارش خبرنگارصبح رانکوه؛ بهرام صفری افزود؛ درمراسم  تجلیل از

اخبار مهم