03:33

1403/03/10

آرشیو
اخبار دسته بندی: ثبت نام شورا
حسین شفیعی بخشدار مرکزی شهرستان املش در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز تعداد ثبت نام کنندگان شوراهای روستا و بخش را 299نفر اعلام نمود و افزود:تعداد کل روستا وتعداد روستاهای به حد نصاب رسیده 50 روستا می باشد. وی در ادامه تعداد شرکت کنندگان مرد را274نفر و تعداد شرکت

اخبار مهم