09:32

1403/03/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: ثبت نام شوراهای اسلامی
علیرضا پندار در چفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز با اعلام این خبر گفت: در پایان ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا، ثبت نام 296 نفر قطعی شده است، که از این تعداد 273 مرد و  24 نفر زن هستند‌. که بر همین اساس 92 درصد ثبت نام کنندگان

اخبار مهم