01:27

1403/03/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: تیرهای روشنایی
خرید و نصب تیرهای روشنایی پارک گلستان و میدان اسماعیل گوابر از دیگر خدمات شهرداری رانکوه برای تامین روشنایی معابر و افزایش امنیت عبوری شهروندان است.

اخبار مهم