19:16

1403/03/01

آرشیو
اخبار دسته بندی: تیرماه سیزده
هادی پور در گفتگو با خبرنگار  رانکوه نیوز: هدف ازبرگزاری این برنامه درراستای معرفی آیین ها ی کهن وایجادنشاط اجتماعی برای شهروندان رودسری اعلام نمود. وی به نقل از آقای میثم نوائیان محقق و پژوهشگرآداب و آیینهای گیلان اعلام نمود:علت وجودی تیرماه سیزده رو شرح خواهم داد یکی اینکه

اخبار مهم