18:33

1403/03/07

آرشیو
اخبار دسته بندی: تکریم و معارفه معاون سیاسی امنیتی فرمانداری
۷۴ طرح عمرانی در هفته دولت با بیش از ۳۷ میلیارد تومان اعتبار در شهرستان املش به بهره برداری می‌رسد.
به گزارش رانکوه نیوز، محمد مهدی مظفری با اشاره به اینکه جزیره ای عمل کردن مدیران برای رفع نیازهای مردم شایسته نیست، افزود: پرهیز از اختلاف نظرها و داشتن ادبیات گفتاری مشترک اثرگذاری کلام را در اجرای یک خواسته بیشتر می کند از این رو جهت خدمتگزاری بهتر به

اخبار مهم