08:20

1403/03/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: تومور شکمی
رئیس مرکز آموزشی و درمانی ۱۷ شهریور رشت از انجام موفق عمل جراحی خروج تومور شکمی از بدن کودک دختر ۱۰ساله در این مرکز آموزشی درمانی خبر داد.

اخبار مهم