19:18

1403/03/01

آرشیو
اخبار دسته بندی: تولید ماسک
به گزارش رانکوه نیوز، فرمانده سپاه املش گفت: این کارگاه به همت گروه جهادی شهید سیدعلی باشبتن بسیج سازندگی این ناحیه با ۵۰۰ میلیون تومان هزینه افتتاح شد . سرهنگ پاسدار حمید یحیی پور گفت: این واحد تولیدی روزانه با 3 شیفت کاری ظرفیت تولید ۵۰ هزار عدد ماسک

اخبار مهم