02:55

1403/03/10

آرشیو
اخبار دسته بندی: تولید عسل
مدیر جهاد کشاورزی املش گفت:   419 زنبوردار املشی در مرحله اول برداشت عسل در یک ماه گذشته از 16 هزار و 430 کلنی زنبور عسل 213 هزار و 590 کیلوگرم عسل به ارزش 106 میلیارد و795 میلیون ریال برداشت کرده اند که به لحاظ وزن 157 هزارو 918
مدیر جهاد کشاورزی املش گفت: تولید عسل در شهرستان املش به نصف کاهش یافته است.   پایگاه اطلاع رسانی صبح رانکوه: مسعود امیربنده ای  گفت: 291 زنبوردار املشی در مرحله اول برداشت عسل در دو ماه گذشته از 13 هزار و 918 کلنی زنبور عسل 55 هزار و 672

اخبار مهم