08:34

1403/03/08

آرشیو
اخبار دسته بندی: تولید شیر
مجتبی آل نبی صبح امروز در حاشیه مراسم تجلیل از دامداران شهرستان املش در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت:: شرکت تعاونی دامداران  املش با سه هزارو چهارصدو پنجاه و شش عضو در طول یکماه ۵۰۰ تن شیر تولید می کند. وی افزود: این تعاونی باکیفیت ترین شیر
مدیر عامل جدید شرکت تعاونی دامداران شهرستان املش گفت: دامداران عضو تعاونی دامداران شهرستان املش بیش از سه هزار تن شیر تولید کرده اند.   مجتبی آل نبی در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت: 1500 دامدار فعال عضو این شرکت تعاونی ساکن در روستاهای جلگه ای و
مدیر عامل شرکت تعاونی دامداران شهرستان املش گفت: دامداران عضو تعاونی دامداران شهرستان املش بیش از دو هزار تن شیر تولید کرده اند.       به گزارش خبرنگار صبح رانکوه احسان خبازکار مدیر عامل شرکت تعاونی دامداران شهرستان املش گفت: 1500 دامدار فعال عضو این شرکت تعاونی ساکن
دامداران عضوتعاونی دامداران شهرستان املش بیش از1800تن شیردرسال جاری تولیدنموده اند.     پایگاه خبری تحلیلی صبح رانکوه: مدیرعامل تعاونی دامداران شهرستان املش گفت:  ازمجموع3456دامدارعضواین تعاونی 1500دامدارفعال درزمینه تولیدشی ازسال جاری تاکنون1822تن شیرمازادبرنیازخویش رادرسال جاری به ارزش23میلیاردو377میلیون ریال به 9مرکزخریدفرعی واصلی این تعاونی عرضه کرده اند. خبازکارافزود: دراین مدت2850تن

اخبار مهم