03:25

1403/03/10

آرشیو
اخبار دسته بندی: تولید دانش بنیان
به گزارش رانکوه نیوز حجت لاسلام رنجر با بیان اینکه رهبر ی سال جدید را بنام سال تولید ، دانش بنیان و اشتغال زایی نامیدند افزود؛ در طی ده سال گذشته تاکنون ایشان سالها را بر اساس مسائل اقتصادی نامگذاری کرده اند به فرموده رهبر ، دشمن در تبلیغات

اخبار مهم