09:42

1403/03/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: توقیف شن و ماسه
سرهنگ “باقر رجبي ويسرودي” در گفت‌وگو با خبرنگار رانکوه نیور٬ اظهار داشت: مجموعه انتظامي همواره برخورد با متخلفان و مجرمان را سرلوحه كار قرار داده و هيچگونه اغماضي در برخورد با افرادي كه براي سودجويي و حفظ منافع مالي خود اقدام به تخريب محيط زيست و غارت سرمايه ملي

اخبار مهم