07:41

1403/03/08

آرشیو
اخبار دسته بندی: توزیع نهال یارانه دار
محمدمهدی صفری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز،گفت: باهدف گسترش و توسعه باغداری و استفاده بهینه از آب و خاک، به متقاضیان و بهره برداران بخش باغبانی نهال یارانه دار ارایه می شود. وی افزود: مهمترین اهداف توزیع نهال یارانه داردرشهرستان راجوان سازی باغهای فرسوده وغیرمثمر،کشت نهال سالم واستاندارد،رونق

اخبار مهم