18:46

1403/03/06

آرشیو
اخبار دسته بندی: توزیع روغن مایع
رضا صفرزاده در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز ، اظهار داشت: حسب گزارشات مردمی در خصوص کمبود روغن مایع در سطح شهرستان و متعاقب آن بازدید میدانی فرماندار محترم شهرستان بهمراه فرماندهی محترم سپاه و اعضای محترم ستاد تنظیم بازار شهرستان از واحدهای صنفی و پیگیری لازمه در این

اخبار مهم