04:55

1403/03/10

آرشیو
اخبار دسته بندی: تور گردشگری
به گزارش رانکوه نیوز قاسم قنبری با بیان این خبر گفت :سفرهای گروهی درقالب گروه کوهنوردی،تفریحی بدون ضابطه هیچ ارتباطی به گردشگری وصنعت توریسم نداشته وندارد،سفرهای گردشگری سفری هدفمند ومسئولانه قلمداد می گردد که چند نفرمسافریاگردشگرتوسط یک نفر بعنوان راهنمای گردشگری که دوره های مختلف گردشگری راطی کرده که

اخبار مهم