19:01

1403/03/07

آرشیو
اخبار دسته بندی: توانمند سازی مشاغل خانگی
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز ؛در این جلسه مهندس حیدری معاون عمرانی فرمانداری املش با بیان اینکه تسهیلات پرداختی در سامانه کارا برای توانمند سازی روستائیان واشتغال روستائیان از طریق صندوق کار آفرینی امید وبانک ها پرداخت شده است، افزود: برای توسعه مشاغل خانگی وزارت کار و رفاه طرحی

اخبار مهم