04:37

1403/03/10

آرشیو
اخبار دسته بندی: توانخواه گیلانی
صبح روز دهم دی ماه، سیدمهدی خدمت بین دانا مدیرکل بهزیستی گیلان از قهرمانان گیلانی رقابتهای جهانی فوتسال ناشنوایان مالزی در دفترمدیریت اداره کل بهزیستی گیلان تقدیر کرد.

اخبار مهم