20:28

1403/03/07

آرشیو
اخبار دسته بندی: تنیس روی
فاطمه(آیگین) سلیمانی در مسابقات تنیس روی میز نوجوانان گیلان پنجم شد.   به گزارش خبرنگار صبح رانکوه، مسئول روابط عمومی هیأت تنیس روی میز شهرستان املش گفت:  دختر خانم ها فاطمه (آیگین) سلیمانی، شقایق قنبری و فاطمه حبیب خواه تیم سه نفره نوجوانان هیأت تنیس روی میز شهرستان املش
رضاجانی پورقهرمان مسابقات تنیس روی میزنکوداشت عیدغدیردرشهرستان املش شد.     گروه ورزش صبح رانکوه:  دبیرهیأت تنیس روی میزشهرستان املش گفت:  درادامه مسابقات تنیس روی میز نکوداشت عید غدیرکه درهفته گذشته بین بیست نوجوان پینگ پنگ بازاملشی آغازشده بود؛امروزبین پنج بازیکن برتربه سرپرستی جلال الهیاری مسئول کمیته استعدادیابی هیأت
تمرین تنیس روی میزبرای پسران مقطع ابتدایی شهرستان املش درکانون شهیدفهمیده این شهرستان دوباره آغازشد.     صبح رانکوه: به همت مجیدمرادنژادمدیرکانون فرهنگی تربیتی شهیدفهمیده شهرستان املش وباهمکاری مسئول هیأت تنیس روی میزاین شهرستان تمرین تنیس روی میزاین باربرای پسران پایه های دوم ابتدایی ساعت5تا7عصرروزهای سه شنبه هرهفته درسالن

اخبار مهم