10:37

1403/02/31

آرشیو
اخبار دسته بندی: تنیس روی میز
اولین دوره استعدادیابی تنیس روی میزخردسالان ونونهالان دختروپسراملشی برگزارشد.     صبح رانکوه: سامان بازیارمسئول روابط عمومی هیأت تنیس روی میزشهرستان املش گفت: بدنیال پیشنهادمربیان و سایراعضاءهیأت تنیس روی میزشهرستان املش درجلسه اخیروهماهنگی مسئول هیأت مربوطه باهیأت استان ودرخواست کتبی،اولین دوره استعدادیابی تنیس روی میزخردسالان ونونهالان دختروپسراملشی صبح امروزدرسالن
محمدپورمهدی بعنوان مسئول هیأت تنیس روی میزبخش رانکوه شهرستان املش انتخاب شد.     صبح رانکوه: اسداله عبداله تاباررئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان املش درحکمی به شماره2381/69به تاریخ17/12/93 محمدپورمهدی ساکن روستای گرکرود(پرجمعیت ترین روستای شهرستان املش)رابعنوان مسئول هیأت تنیس روی میزبخش رانکوه انتخاب ومعرفی نمود. اطلاعیه برگزاری مسابقات دختران
اولین جلسه هیأت تنیس روی میزشهرستان املش درسال جدیدبرگزارشد.     صبح رانکوه: دراین نشست صمیمی ولی رسمی ابتدامسئول هیأت تنیس روی میزپس ازخوشامدگویی به مدعوین وتبریک سال نووآرزوی موفقیت همراه باصحت وسلامت برای همگان،گزارش کوتاهی ازموفقیت هاوعملکردهیأت درشش ماه گذشته وروزهای اخیردررابطه بااحداث خانه پینگ پنگ املش وپیگیری
فاطمه(آیگین)سلیمانی املشی به مسابقات کشوری اعزام می شود.  به گزارش خبرنگار صبح رانکوه، به گفته سامان بازیار مسئول روابط عمومی هیأت تنیس روی میزشهرستان املش فاطمه(آیگین)سلیمانی املشی به همراه سه بازیکن دیگرازمرکزاستان بعنوان تیم4نفره نونهالان هیأت تنیس روی میزگیلان به مربیگری خانم دلیچه ای و سرپرستی خانم شاطرپورظهریکشنبه2/6/93رشت رابه
فاطمه(آیگین)سلیمانی درمسابقات تنیس روی میزنونهالان استان گیلان مقام سوم راازآن خودکرد.  به گزارش خبرنگار صبح رانکوه، به گفته مسئول هیأت تنیس روی میزشهرستان املش فاطمه(آیگین)سلیمانی که شنبه گذشته به همراه نه بازیکن برترتنیس روی میزاین شهرستان به مربیگری خانم هاشهره براری وفرخنده امیری به مسابقات استانی نونهالان این رشته
خداحافظی مربی تنیس روی میزشهرستان املش بااین هیات بزهرنگ خاوری مربی فعال تنیس روی میزشهرستان املش پس ازموفقیت یکی ازبازیکنان املشی در مسابقات استانی بااین هیأت خداحافظی کرد. به گزارش  خبرنگار صبح رانکوه  به گفته مسئول هیأت تنیس روی میزشهرستان املش جناب آقای بهرنگ خاوری مربی جوان وپرتلاش این
 به گزارش خبرنگار صبح رانکوه به گفته قربان احمدی مدیرآموزش وپرورش شهرستان املش فاطمه سلیمانی وشقایق قنبری هردواز دبستان شهید پاهکیده2این شهرستان درتست انتخابی دانش آموزان دخترمقطع ابتدایی ازبین چهاردانش آموزاعزامی ازاین شهرستان، درتیم پنج نفره استان گیلان انتخاب ونهم شهریوردرمسابقات کشوری تنیس روی میزکه دررامسربرگزارخواهدشد؛با بازیکنان اعزامی ازسایراستان
 به گزارش صبح رانکوه، به گفته مسئول هیأت تنیس روی میزشهرستان املش باهدف جذب وشناسایی افرادمستعدوعلاقمند به ورزش تنیس روی میزدراین شهرستان وپیشگیری ازمبتلاشدن فرزندانمان به مسائل ومشکلات تهدیدکننده ،این هیأت علی رغم کمبودها ونارسائی های مالی واعتباری درکاری تحسین برانگیزاقدام به جایزه پنجاه هزارتومانی به قیدقرعه درپایان هر

اخبار مهم