18:22

1403/03/06

آرشیو
اخبار دسته بندی: تنیبه دانش آموز
به گزارش رانکوه نیوز، فیلمی که در آن یک معلم در روستای سیبلی آستارا، دانش آموزش را که پسر نوجوانی است در کلاس و در مقابل چشمان هم کلاسی هایش تنبیه می‌کند؛ در حال بازنشر در فضای مجازی است که تا به این لحظه بازدید‌های فراوانی شده است. طبق

اخبار مهم