04:36

1403/03/10

آرشیو
اخبار دسته بندی: تله کابین توچال
روح الله قهرمانی چابک بعنوان رییس هیات مدیره شرکت تله کابین توچال انتخاب شد.   به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبح رانکوه به نقل از رسانه بامردم،  باتوجه به تغییرات در هیات مدیره ومعرفی عضو جدیدهیات مدیره شرکت تله کابین توچال  روح الله قهرمانی چابک به عنوان رییس هیات

اخبار مهم