03:30

1403/03/10

آرشیو
اخبار دسته بندی: تقسیم بندی سرزمین اشکور
یکی از اهداف تقسیم بندی مناطق کشور اعم از دهستان، بخش، شهرستان و استان به منظور سهولت اداره آن، تامین امنیت و بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی است.       پایگاه اطلاع رسانی صبح رانکوه: تقی غلامی دشتکی:   اینین تقسیم بندی گاه بر مبنای تاریخ و فرهنگ،

اخبار مهم