01:59

1401/11/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: تقدیر استاندار
استاندار گیلان با تقدیم لوحی از امین رشیدی نژاد شهردار رانکوه تقدیر به عمل آورد.   به گزارش خبرنگار صبح رانکوه  محمدعلی نجفی استاندار گیلان با تقدیم لوحی از امین رشیدی نژاد شهردار رانکوه تقدیر به عمل آورد.  

اخبار مهم