03:24

1403/03/10

آرشیو
اخبار دسته بندی: تفاوت نسل
همچنین پسرها نیز كارهای مردانه را برای كمك به پدر خود انجام مي‌دادند یعنی خرید مايحتاج خانه ، یا در. مواقع تعطیلات بویژه در تابستان‌ها به دنبال مهارت آموزی و یا  برای هزینه های شخصی خود و یا برای کمک به پدر و کمک به وضعیت اقتصاد خانواده در

اخبار مهم