05:31

1403/03/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: تعاون کار رفاه اجتماعی
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛ وی در ادامه با اشاره به سودآوری کسب و کار های کوچک و بنگاه های متوسط ، به نقش این بنگاه ها در اشتغالزایی اشاره کرد و افزود : از آنجا که سرمایه‌گذاری مستمر لازمه رشد و‌ توسعه در‌ هر ‌اقتصاد پویایی است و

اخبار مهم