06:31

1403/02/02

آرشیو
اخبار دسته بندی: تعاون روستایی گیلان
به زارش رانکوه نیو، عباس جعفرپور اظهار داشت: در دو چینش اول و دوم ۲ کارخانه چایسازی در اختیار شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی گیلان شامل کارخانه سپیدرود تحت اجاره اتحادیه تعاونی های کشاورزی چایکاران غنچه های طلایی شمال کشور و کارخانه عدالت متعلق به شرکت تعاونی روستایی

اخبار مهم