23:37

1402/03/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: تعاون رفاه اجتماعی
طاهریان راد در حاشیه این بازدید در گفت‌وگو با خبرنگار رانکوه نیوز، با اشاره به سودآوری کسب و کار های کوچک و بنگاه های متوسط ، به نقش این بنگاه ها در اشتغالزایی گفت : از آنجا که سرمایه‌گذاری مستمر لازمه رشد و‌ توسعه در‌ هر ‌اقتصاد پویایی است
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، علیرضا نصرتی در جلسه کارگروه اشتغال سرمایه گذاری واشتغال با بیان اینکه رصد اشتغال در شهرستان بسیار مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد افزود:50درصد ظرفیت اشتغالزایی تحقق پیدا کرده است وانشاا….با پیگیری های دستگاههای اجرایی این امر تحقق پیدا کند. وی درادامه

اخبار مهم