07:53

1403/03/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، روز دوشنبه مورخ 1401/02/26 جلسه رفع فقر با حضور ابراهیم طاهریان راد رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان املش ، پندار بخشدار رانکوه ، مهری رئیس بهزیستی ، ابوالقاسمی معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) ، ملک محمدی معاون اجتماعی سپاه

اخبار مهم