19:13

1403/03/07

آرشیو
اخبار دسته بندی: تعاونی دهیاران
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛ابتدا آقای پندار بخشدار رانکوه ضمن خیر مقدم به تمامی دهیاران در خصوص اهمیت شرکت تعاونی دهیاری ها و لزوم انتخاب هیئت مدیره جدید که توانایی بالایی را جهت اداره شرکت تعاونی داشته باشندمطالبی ایراد نمودند همچنین از دهیاران خواسته شد که همکاری و تعامل

اخبار مهم