02:01

1401/11/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: تصدی
باید دید با رایزنی های انجام گرفته علی رضا مختارپور معاون مطبواتی وزارت ارشاد صفار هرندی در دولت نهم و مدیرکل فعلی کتابخانه های عمومی کشور نام چه کسی را برای پست مدیرکلی این نهاد در گیلان امضاء می کند.   به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبح رانکوه به

اخبار مهم