17:53

1403/03/06

آرشیو
اخبار دسته بندی: تسهیلات کم بهره
جهانساز در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز از پرداخت دو نوع تسهیلات به چایکاران خبرداد و گفت:تسهیلات سرمایه در گردش از محل صندوق به ازای هر هکتار 3میلیون تومان با کارمزد 4درصد وبازپرداخت 1ساله پرداخت و از بهای برگ سبز کم خواهد شد وی همچنین از پرداخت تسهیلات سرمایه

اخبار مهم