03:28

1403/03/10

آرشیو
اخبار دسته بندی: تسهیلات به زراعی
رئیس سازمان چای کشور از تداوم پرداخت تسهیلات به چایکاران و صاحبان کارخانه‌های چایسازی تا پایان اسفند ماه خبر داد.

اخبار مهم