18:51

1403/03/06

آرشیو
اخبار دسته بندی: تسهیلات بافت فرسوده
علیزاده در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت؛ به جهت بازسازی و نوسازی واحدهای فرسوده در روستاها و شهرهای زیر 25000 نفر جمعیت شهرستان تا کنون 600 فقره تسهیلات با سقف اعتبار مصوب هرواحد مسکونی به مبلغ یک میلیارد ریال به بنیاد مسکن شهرستان املش اختصاص یافته است

اخبار مهم