03:26

1401/11/08

آرشیو
اخبار دسته بندی: تسهیلات اشتغالزا
دبیر کارگروه اشتغال شهرستان املش از پرداخت35 میلیارد و پانصد میلیون تومان تسهیلات اشتغالزا در این شهرستان خبر داد

اخبار مهم