15:40

1403/01/31

آرشیو
اخبار دسته بندی: ترویج و آموزش نوین و علمی و عملی
به گزارش رانکوه نیوز، در رابطه و بویژه در ارتباط با جلوگیری از خسارت دیدن درختان گردو در مناطق سردسیر و کوهستانی شهرستان املش،کارشناسان جهاد کشاورزی این شهرستان با همکاری باغداران مناطق مورد نظر،طرح پیوند گردوی مقاوم در مقابل سرما در مناطق ییلاقی شهرستان املش را به اجرا گذاشته

اخبار مهم