04:22

1403/03/10

آرشیو
اخبار دسته بندی: تره چینی
نمایش آئینی «تره چینی» منتخب اولین جشنواره تئاتر خیابانی آئین های نوروزی در پارک میرزا کوچک جنگلی املش اجرا گردید.

اخبار مهم