13:58

1403/01/27

آرشیو
اخبار دسته بندی: ترمیم پیاده رو
  شهردار املش از اجرای عملیات لکه گیری و ترمیم پیاده روهای سطح شهر املش خبر داد.     ناصر رنجبرنیاول در گفتگو با رانکوه نیوز اظهار داشت : قسمتهایی از پیاده روی برخی از معابر به دلیل حفاری های مجاز و در مواردی حفاری های غیر مجاز که

اخبار مهم