19:15

1403/03/01

آرشیو
اخبار دسته بندی: تخلیه زباله
ماموران یگان حفاظت محیط زیست رودسر ۲ خودرو که در حال تخلیه پسماند در معابر عمومی بودند را توقیف کردند

اخبار مهم