20:15

1403/03/07

آرشیو
اخبار دسته بندی: تخلف
تخلف یک مامور برای 5 هزار مشترک برق سنگر دردسر ایجاد کرده است.   به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبح رانکوه: ماجرا از این قرار است که یک مامور اداره برق بخش سنگر شهرستان رشت به مدت 8 ماه بدون قرائت کنتور برای 5 هزار مشترک رقم های خیالی

اخبار مهم