18:30

1403/03/07

آرشیو
اخبار دسته بندی: تخلف مالی
– شهردار یکی از شهرهای جنوبی استان گیلان به دلیل تخلفات مالی بازداشت شد.

اخبار مهم