19:46

1403/03/06

آرشیو
اخبار دسته بندی: تخلفات ساکن
فرمانده ایستگاه راهنمایی و رانندگی شهرستان املش گفت: تخلفات ساکن باعث تغییر مسیر دیگر رانندگان و احتمال وقوع تصادفات در همان محل می‌شود.

اخبار مهم