22:29

1403/03/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: تخت بیمارستانی
دکتر محمدتقی آشوبی، پیشگیری و بهداشت را جزو اولویت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانست و اظهار کرد: در بخش پزشک خانواده روستایی صد درصد استان گیلان را پوشش دادیم. وی با اشاره به اهتمام دولت سیزدهم در بخش پزشک خانواده، افزود: دستورالعمل اجرایی پزشک خانواده شهری

اخبار مهم